Έργα

Συνοπτική παρουσίαση επιλεγμένων έργων:

Υλοποίηση εφαρμογής για φορητές συσκευές, με χρήση έξυπνων Τεχνικών Διαχείρισης Γνώσης για την ανεύρεση και δημιουργία κοινωνικών δικτύων με άτομα ιδίων ενδιαφερὀντων: Βίντεο

Υλοποίηση Πολυμεσικής εφαρμογής της ΕΘνικής Λυρικής Σκηνής: "Οι Έλληνες Συνθέτες στην Εθνική Λυρική Σκηνή"
Βίντεο

Υλοποίηση Ιστοσελίδας Πρόσβασης στο Ψηφιακό Αρχείο της Ε.Λ.Σ.: Ολοκλήρωση της αναβάθμισης του Διαδικτυακού κόμβου του Ψηφιακού Αρχείου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
Στατιστικά

DIGITAL PHOTO LIBRARY - online πώληση ψηφιακών φωτογραφιών: Το έργο υλοποείται στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-Services)». Το έργο συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Μελέτη αξιοποίησης σύγχρονων συστημάτων και τεχνολογιών για την παροχή νέων υπηρεσιών και την προβολή του έργου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε όλη τη χώρα: Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια της πρόσκλησης 180 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ ΚΠΣ. Στόχος είναι η εκπόνηση μελετών για την τεκμηρίωση προτεινόμενων δράσεων για την προβολή του έργου της Ε.Λ.Σ σε όλη του έργου. Περιλαμβάνεται ανάλυση βασικών τεχνολογικών προδιαγραφών και αναλυτική κοστολόγηση των δράσεων με ταυτόχρονη μελέτη των απαιτούμενων αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο.

Ανάπτυξη Διαδικτυακού τόπου European Profiles AE.: Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του εταιρικού website της εταιρείας συμβούλων European Profiles AE με την ένταξη αυξημένης λειτουργικότητας σε αυτό για την κάλυψη των αναγκών της.

HEALTH PLUS (Improving knowledge and Decision support for Healthy Lifestyles � FP6 IST 2005-027126): Ανάπτυξη Πλατφόρμας έξυπνης αναζήτησης για θέματα διατροφικών συνηθειών. Kαθορισμός απαιτήσεων της πλατφόρμας και προδιαγραφών αυτής. Μελέτη απαιτήσεων χρηστών-πιλότων και ανάλυση αγοράς για την προώθηση της πλατφόρμας.

Μελέτη απαιτήσεων πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του εκπαιδευτικού περιεχομένου του ΕΚΔΔΑ.

Μελέτη και προδιαγραφές απαιτήσεων για την ανάπτυξη συστήματος εκπαίδευσης κυβερνητικών στελεχών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με θέματα σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή ένωση. Τελικός αποδέκτης κυβέρνηση της Μολδαβίας: Υλοποίηση Portal με χρήση συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS-Content Management System), με χρήση τεχνολογιών open source: Joomla, PHP, Apache, MySQL.

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Δημοτολογίου.

Ανάπτυξη εφαρμογής τεκμηρίωσης ψηφιοποιημένου πολιτιστικού υλικού στα πλαίσια έργου της ΚτΠ για την Εθνική Λυρική Σκηνή: Ανάπτυξη ολοκληρωμένης εφαρμογής σε συνεχή συνεργασία με τους χρήστες, ακόμα και μετά την παράδοση της τελικής μελέτης απαιτήσεων χρηστών της εφαρμογής.

QUALEG (FP6 IST-507767: Quality of Service and Legitimacy in eGov): Τεχνική Διοίκηση έργου και ανάπτυξη πλατφόρμας με τη χρήση intelligent agents για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μελέτη απαιτήσεων και τεχνική υποστήριξη για τον πολωνικό πιλότο-χρήστη, την πόλη του Tarnow, κατά την διάρκεια εγκατάστασης της πλατφόρμας.

Development of LSO Internal Software & Website Database Improvement: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Δικτυακού τόπου σύμφωνα με την μελέτη απαιτήσεων χρηστών των ξεχωριστών τοπικών ρωσικών γραφείων.

Design & Development LSO Content Management System: Ανάπτυξη Content Management System σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών των ξεχωριστών τοπικών ρωσικών γραφείων.

"Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την Διοίκηση Ποιότητας σε ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις": Ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής.

Technical consulting in the frame of the IST-2001-DICTATE: Τεχνική Διοίκηση έργου

Technical consulting for the IST-project CARE PATHS, �An intelligent support environment to improve the quality of decision processes in health communities�: Τεχνική Διοίκηση έργου

«Ανάπτυξη στοιχείων λογισμικού για την υλοποίηση και ενοποίηση 4 εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένα σε τεχνολογία JAVA και VRML.»: Ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης καμπίνας λειτουργίας πλοίου

Technical consulting in the frame of the IST-2001-29379 project Citation, Citizen Information Tool in Smart Administrations: Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων

HEALTHY-MARKET (IST-2001-33204: A Virtual Marketplace for the Implementation of Healthy Nutritional Plans): Ανάπτυξη μιας εικονικής αγοράς προϊόντων με την χρήση intelligent agents. Μελέτη απαιτήσεων του Ιταλού χρήστη-πιλότου της κοινοπραξίας και τεχνική υποστήριξη αυτού κατά την διάρκεια εγκατάστασης της πλατφόρμας.

ML-IMAGES (EContent-22046: A Multilingual Search System for Exploring Large Image Databases): Ανάπτυξη εργαλείου για πολυγλωσσική καταχώρηση και αναζήτηση στοιχείων τεκμηρίωσης σε ψηφιοποιημένες φωτογραφίες

WEIGHT-INFO (IST-2000-26251: Providing trustable information context and implementation support for weight control: Ανάπτυξη πλατφόρμας για κινητές συσκευές που αφορούσε την έξυπνη αναζήτηση πληροφοριών για τις διατροφικές συνήθειες του εκάστοτε χρήστη ανάλογα με το διατροφικό προφίλ του
 

 

Δελτία τύπου-Ανακοινώσεις

Νοέμβριος 2010
H EPIS Ltd. επιλέχθηκε ως αντιπρόσωπος του Brightlight στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Νοέμβριος 2009
Oλοκληρώθηκε το καινούριο portal της EUROPEAN PROFILES Α.Ε. από την EPIS Ltd

Απρίλιος 2009
Η EPIS Ltd Sponsor στο 12ο Συνέδριο Computational Linguistics (EACL-09)

Μάρτιος 2009
Υλοποίηση Ιστοσελίδας Πρόσβασης στο Ψηφιακό Αρχείο της Ε.Λ.Σ.

Δεκέμβριος 2008
Η EPIS υλοποιεί νέα υπηρεσία παροχής ψηφιακών φωτογραφιών στο πλαίσιο της δράσης e-Services

Δεκέμβριος 2008
Η EPIS ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης για την Εθνική Λυρική Σκηνή

Νοέμβριος 2008
ΕΚΦΡΑΣΗ - Καινοτόμος Λύση στη Συγγραφική Διαδικασία

Οκτώβριος 2008
Το νέο web site της EPIS είναι σε λειτουργία

Οκτώβριος 2008
Η EPIS εκτελεί έργο για την Εθνική Λυρική Σκηνή σε συνεργασία με την PRISMA

Σεπτέμβριος 2008
Ανάπτυξη εφαρμογής τεκμηρίωσης Πολιτιστικού Περιεχομένου για την Εθνική Λυρική Σκηνή

 

Αρχική | Έργα | Εμπειρία | Επικοινωνία

Copyright © 2008 EPIS L.t.d. All rights reserved.