Προσωπικό

Η εταιρεία Πληροφορική Επικοινωνίες ΕΠΙΣ Ε.Π.Ε, με διακριτικό τίτλο ΕΠΙΣ ΕΠΕ, ιδρύθηκε το έτος 2000, με τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με σκοπό την δημιουργία συνεργιών σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για την παραγωγή λογισμικού στους τομείς του έξυπνου λογισμικού, του γλωσσολογικού και εννοιολογικού (semantics oriented) λογισμικού καθώς και των τηλεπικοινωνιακών λύσεων.

Η εταιρεία ξεκίνησε το 2000 με προσωπικό τεσσάρων επιστημόνων από το χώρο της πληροφορικής και σήμερα απασχολεί δέκα επιστήμονες, όλοι ανώτατης εκπαίδευσης, οι μισοί εκ των οποίων κάτοχοι διδακτορικών διπλωμάτων. Τα στελέχη της εταιρείας, είναι δραστήρια στην επιστημονική κοινότητα, συμμετέχοντας σε επιστημονικά συνέδρια ημερίδες και, με πλήθος δημοσιεύσεων, σε διάφορους τομείς δραστηριότητος στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής.


 

Key Personnel

Δρ. Τατσιόπουλος Χρήστος
Τατσιοπούλου Άννα
Δρ.Μηχ. Βαρδάγγαλος Γιώργος

 

Δελτία τύπου-Ανακοινώσεις

Νοέμβριος 2010
H EPIS Ltd. επιλέχθηκε ως αντιπρόσωπος του Brightlight στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Νοέμβριος 2009
Oλοκληρώθηκε το καινούριο portal της EUROPEAN PROFILES Α.Ε. από την EPIS Ltd

Απρίλιος 2009
Η EPIS Ltd Sponsor στο 12ο Συνέδριο Computational Linguistics (EACL-09)

Μάρτιος 2009
Υλοποίηση Ιστοσελίδας Πρόσβασης στο Ψηφιακό Αρχείο της Ε.Λ.Σ.

Δεκέμβριος 2008
Η EPIS υλοποιεί νέα υπηρεσία παροχής ψηφιακών φωτογραφιών στο πλαίσιο της δράσης e-Services

Δεκέμβριος 2008
Η EPIS ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης για την Εθνική Λυρική Σκηνή

Νοέμβριος 2008
ΕΚΦΡΑΣΗ - Καινοτόμος Λύση στη Συγγραφική Διαδικασία

Οκτώβριος 2008
Το νέο web site της EPIS είναι σε λειτουργία

Οκτώβριος 2008
Η EPIS εκτελεί έργο για την Εθνική Λυρική Σκηνή σε συνεργασία με την PRISMA

Σεπτέμβριος 2008
Ανάπτυξη εφαρμογής τεκμηρίωσης Πολιτιστικού Περιεχομένου για την Εθνική Λυρική Σκηνή

 

Αρχική | Έργα | Εμπειρία | Επικοινωνία

Copyright © 2008 EPIS L.t.d. All rights reserved.