Εμπειρία

Η εταιρεία Πληροφορική Επικοινωνίες ΕΠΙΣ Ε.Π.Ε, διαθέτει τεχνογνωσία σε τεχνικό επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη εγκατάσταση και συντήρηση εφαρμογών, σε λογισμικό και υλικό. Η εμπειρία έχει αποκτηθεί μέσα από την πολυετή δραστηριότητα της ΕΠΙΣ Ε.Π.Ε στον τομέα της πληροφορικής, με έμφαση στην συμμετοχή της σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών και μη εφαρμογών, σε Εθνικό και Ευρωπαικό επίπεδο.

Επιπροσθέτως η εταιρεία έχει πλούσια εμπειρία σε διοίκηση και διαχείριση έργων σε τεχνικό και διοικητικό επίπεδο, σε όλα τα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.

Αναλαμβάνει τη συγγραφή και υποβολή προτάσεων και την προετοιμασία των αντίστοιχων φακέλλων για τα εθνικά και κοινοτικάπρογράμματα.

Μέσα από το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει αναλαμβάνει την ανάπτυξη λογισμικού κατάλληλου για την κάλυψη των αναγκών του εκάστοτε πελάτη.


  

 

Δελτία τύπου-Ανακοινώσεις

Νοέμβριος 2010
H EPIS Ltd. επιλέχθηκε ως αντιπρόσωπος του Brightlight στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Νοέμβριος 2009
Oλοκληρώθηκε το καινούριο portal της EUROPEAN PROFILES Α.Ε. από την EPIS Ltd

Απρίλιος 2009
Η EPIS Ltd Sponsor στο 12ο Συνέδριο Computational Linguistics (EACL-09)

Μάρτιος 2009
Υλοποίηση Ιστοσελίδας Πρόσβασης στο Ψηφιακό Αρχείο της Ε.Λ.Σ.

Δεκέμβριος 2008
Η EPIS υλοποιεί νέα υπηρεσία παροχής ψηφιακών φωτογραφιών στο πλαίσιο της δράσης e-Services

Δεκέμβριος 2008
Η EPIS ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης για την Εθνική Λυρική Σκηνή

Νοέμβριος 2008
ΕΚΦΡΑΣΗ - Καινοτόμος Λύση στη Συγγραφική Διαδικασία

Οκτώβριος 2008
Το νέο web site της EPIS είναι σε λειτουργία

Οκτώβριος 2008
Η EPIS εκτελεί έργο για την Εθνική Λυρική Σκηνή σε συνεργασία με την PRISMA

Σεπτέμβριος 2008
Ανάπτυξη εφαρμογής τεκμηρίωσης Πολιτιστικού Περιεχομένου για την Εθνική Λυρική Σκηνή

 

Αρχική | Έργα | Εμπειρία | Επικοινωνία

Copyright © 2008 EPIS L.t.d. All rights reserved.