Η ΕΠΙΣ Ε.Π.Ε δραστηριοποιείται στον τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας στην περιοχή της πληροφορικής. Στα πλαίσια αυτά συμμετέχει στην συγγραφή προτάσεων για τέτοιου είδους έργα, μελετών για την ανάλυση προδιαγραφών χρηστικότητας και τεχνικών αναγκών καθώς επίσης και την υλοποίηση συστημάτων που υποστηρίζουν τα ανωτέρω. Παράλληλα, υποστηρίζει με βάση τη τεχνογνωσία της, πελάτες – εταιρείες, για την μελέτη και κατασκευή απλών WEB sites έως πολυσύνθετων portals.


Τα έργα στα οποία η ΕΠΙΣ Ε.Π.Ε έχει ενεργό συμμετοχή χρηματοδοτούνται από τους αντίστοιχους φορείς, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Στα ανωτέρω πλαίσια η ΕΠΙΣ Ε.Π.Ε, αποτελεί μέρος ενός δικτύου συνεργατών που συνίσταται από επιστημονικούς οργανισμούς, ινστιτούτα και εταιρείες για τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων λογισμικού. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία ΕΠΙΣ Ε.Π.Ε:


• Αποτελεί μέρος της κοινοπραξίας που της ανετέθη η υλοποίηση του έργου HEALTH+, έργο στο πλαίσιο IST της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου το αντικείμενο είναι η ανάπτυξη πλατφόρμας λογισμικού, που στοχεύει στην διάχυση πληροφορίας μέσω έξυπνου λογισμικού (Intelligent Agents – Ontologies) προς πάσχοντες (υπέρβαρους, διαβητικούς κλπ) καθώς επίσης και οργανισμούς οι οποίοι σχετίζονται με την πρόληψη των ανωτέρω.

• Ολοκλήρωσε Μελέτη και προδιαγραφές απαιτήσεων για την ανάπτυξη συστήματος εκπαιδευσης κυβερνητικών στελεχών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με θέματα σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή ένωση. Τελικός αποδέκτης κυβέρνηση της Μολδαβίας. Στα πλαίσια του ανωτέρω έργου υλοποιήθηκε Portal με χρήση συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS-Content Management System), με χρήση τεχνολογιών open source: Joomla, PHP, Apache, MySQL.

• Ολοκλήρωσε την Μελέτη Απαιτήσεων πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του εκπαιδευτικού περιεχομένου του Εθνικου Κέντρου Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ)

• Ανέπτυξε Εφαρμογή για το Ηλεκτρονικό Δημοτολόγιο

• Ανέπτυξε καινοτόμο γραφικό περιβάλλον απεικόνισης εννοιών, που αποτελούσαν τμήμα οντολογιών, στα γνωστικά αντικείμενα της Ιατρικής και της Δημόσιας Διοίκησης. Το έργο εκτελέστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου IST CITATION

• Αναπτύσσει τόσο για εταιρικούς όσο και για ατομικούς χρήστες, εξειδικευμένα WEB sites, αναλαμβάνοντάς τα σαν μία κάθετη παραγωγή σε όλους τους τομείς, από την ανάλυση αναγκών έως την καλλιτεχνική επιμέλεια, την προγραμματιστική υλοποίηση αλλά και την φιλοξενία αυτών σε ίδιες εγκαταστάσεις (servers)

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού για την εκτέλεση έργου Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου, στα πλαίσια της ΚτΠ

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Εθνική Λυρική Σκηνή, για την εκτέλεση έργου Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου, στα πλαίσια της ΚτΠ

• Κατασκευή Βάσης Δεδομένων για λογαριασμό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με υποστήριξη διεθνών προτύπων (CIDOC) και Οντολογικών απεικονίσεων των εννοιών

• Κατασκευή Portal για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων ανάπτυξης τοπικών γραφείων εξαπλωμένων σε όλη την επικράτεια της Ρωσίας, με βάση ένα γεωγραφικά κατανεμημένο συνεργατικό περιβάλλον που αναπτύχθηκε από την ΕΠΙΣ

• Ανέπτυξε εικονικό περιβάλλον εκπαίδευσης κυβερνητών πλοίων εμπορικού ναυτικού, με βάση εξομοιωτή γέφυρας που αναπτύχθηκε από την ΕΠΙΣ, σε VRML, με σκοπό την απομακρυσμένη και σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

• Ανέπτυξε εφαρμογή πλοήγηση εσωτερικών χώρων σε συνδυασμό location based content και RF-ID, παρουσιάζοντας δυναμικά πολυμεσικό υλικό σε υπολογιστή παλάμης (PDA)

• Ανέπτυξε πολυμεσική εφαρμογή για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και εξάλειψη προβλημάτων για παιδιά με Δυσλεξία σε συνεργασία με ειδικούς του χώρου

• Ανέπτυξε εφαρμογή σύνδεσης εννοιών και ψηφιακών φωτογραφιών με βάση πολυγλωσσική οντολογία που αναπτύχθηκε από την ΕΠΙΣ

• Ανέπτυξε εργαλείο προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακών φωτογραφιών, σε πραγματικό χρόνο (watermarking)

 

 

Δελτία τύπου-Ανακοινώσεις

Νοέμβριος 2010
H EPIS Ltd. επιλέχθηκε ως αντιπρόσωπος του Brightlight στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Νοέμβριος 2009
Oλοκληρώθηκε το καινούριο portal της EUROPEAN PROFILES Α.Ε. από την EPIS Ltd

Απρίλιος 2009
Η EPIS Ltd Sponsor στο 12ο Συνέδριο Computational Linguistics (EACL-09)

Μάρτιος 2009
Υλοποίηση Ιστοσελίδας Πρόσβασης στο Ψηφιακό Αρχείο της Ε.Λ.Σ.

Δεκέμβριος 2008
Η EPIS υλοποιεί νέα υπηρεσία παροχής ψηφιακών φωτογραφιών στο πλαίσιο της δράσης e-Services

Δεκέμβριος 2008
Η EPIS ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης για την Εθνική Λυρική Σκηνή

Νοέμβριος 2008
ΕΚΦΡΑΣΗ - Καινοτόμος Λύση στη Συγγραφική Διαδικασία

Οκτώβριος 2008
Το νέο web site της EPIS είναι σε λειτουργία

Οκτώβριος 2008
Η EPIS εκτελεί έργο για την Εθνική Λυρική Σκηνή σε συνεργασία με την PRISMA

Σεπτέμβριος 2008
Ανάπτυξη εφαρμογής τεκμηρίωσης Πολιτιστικού Περιεχομένου για την Εθνική Λυρική Σκηνή

 

Αρχική | Έργα | Εμπειρία | Επικοινωνία

Copyright © 2008 EPIS L.t.d. All rights reserved.